nagrade

Na 11. međunarodnom natjecanju mladih gitarista, "Alexsis RAGO", održanom od 1. do 3. ožujka 2019., u Stuttgartu, Njemačka, učenica Glazbene škole Pavla Markovca Vanesa Iličić u 2. kategoriji do 18 godina osvojila je I. nagradu 1/9.

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof. mentor

tockice750

Na 25. međunarodnom natjecanju Mladi virtuozi, Zagreb 2019., violina, održanom od 13. - 17. veljače 2019. u Zagrebu, naši učenici osvojili su:

II. nagrada

Eva Radić, violina, 2. kategorija, 2/6, nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik

III. nagrada

Maya Hong, violina, 1. kat., 3/12, nastavnica: mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik
Grigor Vidošević, violina, 1. kategorija, 4/12, nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik

IV. nagrada

Leon Korman, violina, 4. kategorija, 5/12, nastavnik: prof. Davor Philips

V. nagrada

Fran Šola, violina, 1. kat., 7/12, nastavnica: Ina Vagroš, prof. mentor
Lucija Philips, violina, 3. kategorija, 6/11, nastavnica: univ. spec. mus. Jelena Očasić, prof. mentor
Ana Labazan Brajša, 4. kat., 7/12, nastavnica: mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik

Posebna nagrada

Jelena Kim Badanjak, violina, Revija, nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik
Eva Radić, violina, 2. kat., nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik
Ana Labazan Brajša, 4. kat., nastavnica: mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik

Priznanje

Jelena Kim Badanjak, violina, nastup na Reviji, nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik
Marta Kunjko, violina, 3. kategorija, 8/11, nastavnica: Margareta Ugrin, mag. muz.
Vid Krešimir Pavčnik, violina, 3. kategorija, 11/11, nastavnik: prof. Davor Philips
Ana Petriško, violina, 5. kat., nastup u 1. etapi, nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik

tockice750

Na 3. međunarodnom natjecanju Ars Nova, održanom 7. i 8. prosinca 2018. u Trstu, Italija, učenica Glazbene škole Pavla Markovca LUCIJA PHILIPS u disciplini violina osvojila je II. nagradu u C kategoriji (do 15 godina), 94/100 bodova, 3/15

Nastavnica: Jelena Očasić, prof. mentor

tockice750

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 56. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi – Državno natjecanje, održanom u Zagrebu od 5. do 8. prosinca 2018.

I. nagrada

glasovirska dua – Erin Bjelinski i Melina Cossetto, II. kategorija 98,90 bodova, 1/4
nastavnica: Alma Seder, prof. mentor

duo – Lucija Štivčević, gitara i Vanesa Iličić, gitara; II. kategorija; 98,50 bodova, 2/8;
nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof. mentor

kvartet saksofona – Ruta Špoljarić, sopran saksofon; Nera Majtanić, alt saksofon, Filip Kežić, tenor saksofon i Lovro Kopač, bariton saksofon, II. kat. 98,16 bodova, 2/7 
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

II. nagrada

klavir 6 i više ruku – Sofija Hržić, Nora Hrupec, Jelena Jarak i Dora Sviben, I. kategorija 97,94 boda, 1/1
nastavnica: Zrinka Henč, prof.

tockice750

Na 1. međunarodnom gitarističkom natjecanju Ida Presti, održanom od 30. studenoga do 2. prosinca 2018. u Samoboru, učenice Glazbene škole Pavla Markovca LUCIJA ŠTIVČEVIĆ i VANESA ILIČIĆ u disciplini Gitarski duo nastupile su u dvije kategorije i osvojile:

I. nagradu u II.D. kategoriji (do 18 godina) i I. nagradu u III.D. kategoriji (bez dobne granice). I. nagradu dijele s Gitarskim duom iz Makedonije.

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof. mentor

tockice750

Na 2. međunarodnom natjecanju harfe u sklopu VI. Zagreb Harp Festivala, održanom od 16. do 18. studenoga 2018., učenica Glazbene škole Pavla Markovca Iskra Đuđik osvojila je I. nagradu, 1/9, u kategoriji za malu harfu.

Nastavnica: Mirta Lice, mag. muz..

tockice750

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 56. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi – Regionalno natjecanje, održanom u Opatiji od 7. do 9. studenoga 2018.

I. nagrada

glasovirska dua – Erin Bjelinski i Melina Cossetto, II. kategorija 97,50 bodova, 1/9 
nastavnica: Alma Seder, prof. mentor

duo – Lucija Štivčević, gitara i Vanesa Iličić, gitara; II. kategorija; 96,40 bodova, 1/14;
nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof. mentor

kvartet saksofona – Ruta Špoljarić, sopran saksofon; Nera Majtanić, alt saksofon, Filip Kežić, tenor saksofon i Lovro Kopač, bariton saksofon, II. kat. 95,50 bodova, 3/11 
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

klavir 6 i više ruku – Sofija Hržić, Nora Hrupec, Jelena Jarak i Dora Sviben, I. kategorija 92,00 boda, 1/1; 
nastavnica: Zrinka Henč, prof.

tockice750

joomla template 1.6