GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 9, ZAGREB

Napomena: Ova prijavnica je informativna kako bi škola imala evidenciju o zainteresiranosti učenika da se upiše u našu ustanovu. Bez obzira na javljanje na ovu informativnu Prijavnicu, svi učenici se obvezno moraju prijaviti i putem aplikacije na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.


PRIJAVNICA ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, ŠK. G. 2020./2021.

PODACI O UČENIKU

PODACI O RODITELJIMA