Na 2. međunarodnom natjecanju klasične gitare "Ehat Musa", održanom od 22. do 26. lipnja 2016., u Peja (Kosovo), učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Mislav Pečnik, I. nagrada
99/100 bodova u 3. kategoriji 1/10

Lucija Štivčević, II. nagrada
98/100 bodova u 3. kategoriji 2/10

Lucija Štivčević, I. nagrada
apsolutna, 5. kategorija 1/3
Lucija Štivčević nastupila je u 3. i 5. kategoriji sa različitim programima

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

tockice750

Na 9. međunarodnom natjecanju mladih gitarista "Andrés Segovia", održanom od 25. do 28. svibnja 2016., u Njemačkoj, Monheim am Rhein, učenica Glazbene škole Pavla Markovca Lucija Štivčević osvojila je II. nagradu u 2. kategoriji do 18 godina, 2/32

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

tockice750

Na 6. međunarodnom Koroškom klavirskom natjecanju u Radlju ob Dravi, Slovenija, održanom od 23. do 26. svibnja 2016., učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Uršula DivoševićZlatna II. nagrada, 3/28 u 1. kategoriji
Nastavnica: Zrinka Majstorović, mag. muz.

Idora PavčnikZlatna nagrada, 5/34 u 3. kategoriji
Nastavnica: Zrinka Majstorović, mag. muz.

Magdalena Lipanović, Zlatna II. nagrada, 6/44 u 2. kategoriji
Nastavnica: Renée Bulić, prof. mentor

Ena-Mia Martinović, Zlatna nagrada, 17/44 u 2. kategoriji
Nastavnica: mr. art. Sanja Vrsalović

Magdalena Rogić, Zlatna nagrada, 18/44 u 2. kategoriji
Nastavnica: mr. art. Zrinka Philips

Ratkajec Luka, Srebrna nagrada, 3/6 u 9. kategoriji
Nastavnica: Alma Ceraj, prof. mentor

Franka Blagus, Srebrna nagrada, 15/34 u 3. kategoriji
Nastavnica: Zrinka Majstorović, mag. muz.

Nikolina Šoljić, Srebrna nagrada, 13/34 u 3. kategoriji
Nastavnica: mr. art. Sanja Vrsalović

Jelena Lončar, Srebrna nagrada, 22/44 u 2. kategoriji
Nastavnica: Renée Bulić, prof. mentor

Antonio Marić, Brončana nagrada, 1/4 u 10. kategoriji
Nastavnica: Jelica Kuzmin, prof. savjetnik

Danijel Vukelja, Brončana nagrada, 15/23 u 5. kategoriji
Nastavnica: Renée Bulić, prof. mentor

tockice750 

Na 4. međunarodnom natjecanju pijanista Città di Palmanova, Italija, održanom 15. svibnja 2016. učenica Glazbene škole Pavla Markovca 
Erin Bjelinski osvojila je I. nagradu sa 98,60 bodova (1/8), Primo assoluto u A kategoriji

Nastavnica: Alma Ceraj, prof. mentor

tockice750

Na 13. natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova ZAGREB 2016., održanom 29. i 30. travnja 2016. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Mali dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca osvojio je Srebrnu plaketu,  84,25/100 bodva u D kategoriji, 2/4.

Dirigent: Vinko Karmelić, mag. muz.

Pratnja na klaviru: Vlatka Peko Fureš, mag. muz.

tockice750

Na 4. međužupanijskom natjecanju klavirista održanom 26. travnja 2016. u Virovitici učenik Glazbene škole Pavla Markovca Antonio Marić osvojio je I. nagradu, 98,00 bodova, u 4. S. kategoriji, 1/1

Nastavnica: Jelica Kuzmin, prof. savjetnik

tockice750

Na 4. međunarodnom pjevačkom natjecanju „Lav Mirski” 2016. održanom od 6. do 8. svibnja 2016. u Osijeku, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Lucija JelušičI. nagrada u III. kategoriji, 95,00 bodova (1/10)

Branimir GogićII. nagrada u II. kategoriji, 87,25 bodova (7/18)

Nastavnica mr. art. Nataša Šurina, prof. mentor
Pratnja na klaviru: Nadia Varga Modrić, mag. muz.

tockice750

Na 3. natjecanju dječjih zborova VALIS AUREA CANTAT 2016, održanom u subotu, 16. travnja 2016. u Požegi, Mali dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca osvojio je Zlatnu nagradu, V. stupanj , 25,50 boda u A/1 kategoriji, 2/7

Dirigent: Vinko Karmelić, mag. muz.
Pratnja na klaviru: Vlatka Peko Fureš, mag. muz.

Dirigent, Vinko Karmelić, osvojio je Posebnu nagradu za poseban umjetnički dojam.

tockice750

Na 7. međunarodnom gitarističkom i 2. međunarodnom violinističkom natjecanju „Porečki tirando con pizzicato“ održanom od od 31. ožujka do 3. travnja 2016. u Poreču, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Veronika Fišter, violina, I. nagrada, 100,00 bodova, V. kategorija, 1/4
nast. Nenad Merle, prof. savjetnik

Lucija Kanceljak, violina, I. nagrada, 98,00 bodova, IV. kategorija, 1/7
nast. Nenad Merle, prof. savjetnik

Marta Kunjko, violina, I. nagrada, 98,00 bodova, I. kategorija, 1/19
nast. Jelena Očasić, prof.

Eva Radić, violina, I. nagrada, 97,33 bodova, I. kategorija, 2/19
nast. Ina Vagroš, prof.

Magdalena Rogić, violina, I. nagrada, 97,33 bodova, I. kategorija, 3/19
nast. Jelena Očasić, prof.

Ema Kalšan, violina, I. nagrada, 96,50 bodova, I. kategorija, 2/7
nast. Nenad Merle, prof. savjetnik

Nina Katarina Sarić, violina, II. nagrada, 89,00 bodova, III. kategorija, 3/7
nast. Lana Adamović, mag. muz.

Luka Kanceljak, violina, II. nagrada, 89,00 bodova, II. kategorija, 7/11
nast. Nenad Merle, prof. savjetnik

Anđela Jelavić, gitara, II. nagrada, 88,67 bodova, III. kategorija, 5/11
nast. Alan Metelko, prof.

Tomislav Ferderber, gitara, II. nagrada, 88,33 bodova, IV. kategorija, 4/6
nast. Danko Jukić, prof.

Mihael Horvat, gitara, II. nagrada, 82,00 bodova, IV. kategorija, 6/6
nast. Danko Jukić, prof.

Darijo Brčina, gitara, II. nagrada, 81,67 bodova, V. kategorija, 9/9
nast. Alan Metelko, prof.

Korepetitor: Domagoj Gušćić, prof.

tockice750

Na međunarodnom festivalu SVIREL održanom u Vipolžeu, Slovenija, od 5. do 12. travnja 2016. učenica Glazbene škole Pavla Markovca Ana Korade, truba,  osvojila je Zlatnu nagradu, 95,00 bodova u F kategoriji, 2/6, nast. Živko Kocev, prof. mentor, korepetitor Vlatka Peko Fureš, mag. muz.

tockice750

Na 2. međunarodnom natjecanju puhača VARAŽDIN WOODWIND & BRASS održanom od 8. do 15. travnja 2016. u Varaždinu, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Greta Šukurma, rog, I. nagrada, 98,80 bodova, A kategorija, 1/5
nast., Bruno Grošić, mag. muz

Lucija Marušić, flauta, I. nagrada, 96,57 bodova, B kategorija, 6/29
nast. Nevenka Preiss, prof. mentor

Tibor Sterle, fagot, I. nagrada, 96,50 bodova, A kategorija, 1/1
nast. Ivana Čorković, prof.

Bartul Burcar, trombon, I. nagrada, 96,40 bodova, B kategorija, 2/6
nast. Vladimir Janušić, prof.

Iva Primorac, flauta, I. nagrada, 96,33 bodova, E kategorija, 2/10
nast. prof. Renata Penezić

Maša Cipek, oboa, I. nagrada, 96,33 bodova, A kategorija, 2/5
nast. Nevenka Presečan Arvay, prof

Helena Čuljak, flauta, I. nagrada, 96,33 bodova, A kategorija, 4/11
nast. Katarina Horvat, mag. muz.

Jakov Damjanović, klarinet, I. nagrada, 95,50 bodova, D kategorija, 3/11
nast. Niko Marušić, prof. mentor

Leticija Čus, trombon, I. nagrada, 95,40 bodova, C kategorija, 3/9
nast. Vladimir Janušić, prof.

Ana Tutić, flauta, I. nagrada, 95,17 bodova, D kategorija, 4/14
nast. prof. Renata Penezić

Vladimir Krpan, rog, II. nagrada, 94,30 bodova, A kategorija, 4/5
nast. Bruno Grošić, mag. muz.

Paula Požar, klarinet, II. nagrada, 92,67 bodova, D kategorija, 5/11
nast. Niko Marušić, prof. mentor

Marijeta Hrstić, rog, II. nagrada, 92,60 bodova, B kategorija, 6/7
nast. Bruno Grošić, mag. muz.

Petra Mihaljević, rog, II. nagrada, 92,08 bodova, B kategorija, 7/7
nast., Bruno Grošić, mag. muz.

Mirna Ževrnja, fagot, II. nagrada, 91,50 bodova, C kategorija, 3/3
nast. Ivana Čorković, prof.

Jurja Mikec, oboa, II. nagrada, 90,67 bodova, A kategorija, 4/4
nast. Nevenka Presečan Arvay, prof

Sami Ališan, klarinet, II. nagrada, 90,33 bodova, F kategorija, 8/10
nast. Niko Marušić, prof. mentor

Karlo Jagatić, klarinet, III. nagrada, 88,33 bodova, D kategorija, 8/11
nast. Niko Marušić, prof. mentor

Sven Laušić, rog, Priznanje, 84,60 bodova, D kategorija, 4/5
nast. Bruno Grošić, mag. muz.

Pratnja na klaviru:
Domagoj Gušćić, prof.; Vlatka Peko Fureš, mag. muz. i Nadia Varga Modrić, mag. muz.

tockice750

Na 6. hrvatskom natjecanju iz povijesti glazbe S. Prokofjev, održanom u srijedu, 13. travnja 2016. u Bjelovaru, učenice Glazbene škole Pavla Markovca osvojile su:

Sara Komljenović, I. nagrada, 98/100 bodova, 1/15

Veronika Fišter, IV. nagrada, 92/100 bodova, 4/15

nastavnica: Snježana Vrbanec, prof. mentor

tockice750

Na međunarodnom natjecanju gitarista, Dani gitare 2016. održanom 9. i 10. travnja 2016. u Krškom, Slovenija, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Antonio Knezović, Srebrno priznanje u VI. kategoriji gitara - solo sa 88,00 bodova (4/7)

Tomislav Ferderber, Srebrno priznanje u V. kategoriji gitara - solo sa 86,50 bodova (9/9)

Nastavnik: Danko Jukić, prof.

tockice750

Na 21. natjecanju mladih glazbenika DALEKI AKORDI 2016., održanom od 11. do 16. travnja 2016. u Splitu, učenik Glazbene škole Pavla Markovca Ivan Božanić, klavir, osvojio je I. nagradu, 55,33 bodova, V. kat., 3/8 

Nastavnica: Jelica Kuzmin, prof. savjetnik

tockice750

Na 15. međunarodnom gudačkom natjecanju Rudolf Matz, održanom od 20. do 24. ožujka u Čakovcu, naši učenici osvojili su:

Leon KormanI. nagradaviolina, 3. kategorija, 2/18, nast. mr. art. Davor Philips
Mihael Ros, II. nagrada, kontrabas, 3. kategorija, 5/18, nast. Eva Lukšić, prof.
Viktor Galuf, II. nagradaviolina, 2. kategorija, 5/24 nast. mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik
Lea Kramarić, III. nagrada, violina, 1. kategorija, 3/10, nast. mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik
Dubravka Knežević,  III. nagrada, violončelo, 2. kategorija, 12/24, nast. Mia Grubišić, mag. muz.
Magdalena Rogić, III. nagrada, violina, 2. kategorija, 14/24, nast. Jelena Očasić, prof.

 tockice750  

Na 2. međunarodnom natjecanju pijanista Memorijal Jurica Murai održanom od 11. do 15. ožujka 2016. u Varaždinu, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Arsen DalibaltayanI. nagrada, 99,00 bodova, C kategorija, 1/37
nast. Jasna Reba, prof. mentor

Dora Grizelj, II. nagrada, 94,30 bodova, D kategorija, 1/18
nast. Sanja Bradić Glodić, prof.

Marija Miković, III. nagrada, 89,20 bodova, B kategorija, 12/35
nast. Alma Ceraj, prof. mentor

Anja Kosec, III. nagrada, 86,50 bodova, B kategorija, 15/35
nast. Alma Ceraj, prof. mentor

Stela Beno, Priznanje, 82,20 bodova, F kategorija, 11/12
nast. Jasna Reba, prof. mentor

tockice750

Na 13. međunarodnom natjecanju Davorin Jenko, Beograd, Srbija, održanom 26. i 27. veljače 2016. u disciplinama rog i truba, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Bartol Kunjko, rog, I. nagrada, LAUREAT
predkategorija A, 99,20 bodova, 1/3

Aaron Biščević, rog, I. nagrada, LAUREAT
kategorija A, 97,40 bodova, 1/2

Vladimir Krpan, rog, I. nagrada
predkategorija kategorija A, 95,00 bodova, 3/3

Pavo Alavanja, rog, III. nagrada
kategorija C, 88,80 bodova, 6/6
Nastavnik roga: Bruno Grošić, mag. muz.

Ana Korade, truba, II. nagrada
kategorija C, 94,80 bodova, 4/6
Nastavnik trube: Živko Kocev, prof. mentor

tockice750

Uspjeh učenika škole na 22. međunarodnom natjecanju MLADI VIRTUOZI, ZAGREB 2016. klavir, održanom od 10. do 14. veljače 2016. u Zagrebu

Dora Grizelj, III. nagrada u III. kategoriji i Posebna nagrada za najbolju izvedbu skladbe J. S. Bacha
nast. Sanja Bradić-Glodić, prof.

Lucija Kuveždić, 5. mjesto u III. kategoriji 
nast. Iva Ljubičić Lukić, prof.

Stela Beno, 4. mjesto u IV. kategoriji 
nast. Jasna Reba, prof. mentor

tockice750

Na ZAGREB GUITAR FESTIVALU 2016., međunarodnom natjecanju mladih gitarista održanom 11. do 14. veljače 2016. u Zagrebu, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Gitarski trio Mislav Pečnik, Lucija Štivčević i Antonio Kolovrat, I. nagrada, 95,50 bodova u VII. kategoriji 1/3, nast. Xhevdet Sahatxhija, prof.

Lucija Štivčević, I. nagrada, 90,80 bodova u IV. kategoriji 1/10, nast. Xhevdet Sahatxhija, prof.

Antonio Kolovrat, II. nagrada, 84,00 bodova u IV. kategoriji 5/14, nast. Xhevdet Sahatxhija, prof.

Luka Klaić, III. nagrada, 71,20 bodova u IV. kategoriji 7/10, nast. Xhevdet Sahatxhija, prof.

Antonio Knezović, II. nagrada, 84,40 bodova u IV. kategoriji 4/14, nast. Danko Jukić, prof.

tockice750 

Na 8. međunarodnom RAGO natjecanju mladih gitarista, održanom 6. veljače 2016. u Stuttgartu, učenica Glazbene škole Pavla Markovca Lucija Štivčević u kategoriji do 18 godina osvojila je I. nagradu, 1/9, i Posebnu nagradu gitaru majstora Carilla.

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

tockice750

Na natjecanju mladih glazbenika SONUS op. 2, održanom od 4 do 7. veljače 2016. u Križevcima svi učenici Glazbene škole Pavla Markovca koji su pristupili natjecanju osvojili su I. nagradu:

I. nagrada

Luna Kozar, solfeggio, I. kat. 99,00 bodova, 2/13; nast. Vinko Karmelić, mag. muz.
Marta Kunjko, solfeggio, I. kat. 99,00 bodova, 4/13; nast. Vinko Karmelić, mag. muz.
Lara Pavičić, solfeggio, I. kat. 97,67 bodova, 5/13; nast. Vinko Karmelić, mag. muz.
Sanjin Jurić Fot, solfeggio, III. kat. 96,67 bodova, 1/8; nast. Davor Zanoški, prof.
Ana Petriško, solfeggio, III. kat. 96,00 bodova, 2/8; nast. Davor Zanoški, prof.
Eva Radić, violina, I. kat. 95,33 boda, 4/13; nast. Ina Vagroš, prof.
Leon Korman, violina, III. kat. 93,67 bodova, 4/15 nast. mr. art. Davor Philips
Ena - Mia Martinović, klavir I. kat. 91,00 bod, 6/20; nast. mr. art. Sanja Vrsalović
Lucija Kuveždić, klavir I. kat. 90,67 bodova 4/10; nast. Iva Ljubičić Lukić, prof. 

tockice750

Na državnom natjecanju učenika osnovnih glazbenih škola Mladi Padovec održanom 30. siječnja 2016. u Novom Marofu, učenica Ana Tutić, flauta, osvojila je I. nagradu,  3. kategorija, puhači, 2/18, 96,25 bodova. 

nastavnica: prof. Renata Penezić 

tockice750 

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 53. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi, Državno natjecanje, održanom u Zagrebu od 3. do 5. prosinca 2015.

I. nagrada

gitarski trio – Mislav PečnikLucija ŠtivčevićAntonio Kolovrat, II. katategorija, 99,00 bodova, 1/10 
nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

kvartet saksofona – Nikola Smetko, sopran saksofon, Ante Šiljeg, alt saksofon, Dragutin Roić, tenor saksofon i Patrik Prežgaj, bariton saksofon, II. kategorija, 98,38 bodova, 2/5 
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

II. nagrada

klavir šesteroručno– Ivan BožanićArmand Merle i Antonio Marić, II. kategorija, 97,86 bodova, 1/1 
nastavnica: Jelica Kuzmin, prof. savjetnik

klavir četveroručno – Tea Grizelj i Mirta Šojat, II. kategorija, 96,96 bodova, 2/3 
nastavnica: Sanja Bradić Glodić, prof.

III. nagrada

duo harfe – Ellen Široka i Petra Barišić, I. kategorija, 94,00 bodova, 5/8
nastavnica: Tajana Vukelić Peić prof.

tockice750 

 

Na 48. međunarodnom natjecanju Ústí nad Labem 2015., održanom od 18. do 20. studenoga 2015. u Češkoj učenik Glazbene škole Pavla Markovca Arsen Dalibaltayan  osvojio je I. nagradu u III. kategoriji, 1/17, Posebnu nagradu za izvedbu skladbe J. S. Bacha i proglašen je apsolutnim pobjednikom natjecanja. 

Nastavnica: Jasna Reba, prof. mentor

tockice750

Na 48. međunarodnom natjecanju mladih gitarista Concorso Internazionale "Pittaluga Junior" 2015, održanom 25. rujna 2015. u Allesandiji, Italija, u kategoriji do 18 godina učenici Glazbene škole Pavla Markovca Lucija Štivčević i Mislav Pečnik osvojili su I. nagradu (novčana) i Posebnu nagradu (pohađanje majstorske radionice).

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

tockice750

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 53. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastaviRegionalno natjecanje, održanom u Zagrebu 4. studenoga 2015. 

I. nagrada
klavir šesteroručno– Ivan Božanić, Armand Merle i Antonio Marić; II. kategorija, 97,33 bodova, 1/1 
nastavnica: Jelica Kuzmin, prof. savjetnik

gitarski trio – Mislav Pečnik, Lucija Štivčević, Antonio Kolovrat, II. katategorija, 97,00 bodova, 1/4 
nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

kvartet saksofona – Nikola Smetko, sopran saksofon, Ante Šiljeg, alt saksofon, Dragutin Roić, tenor saksofon i Patrik Prežgaj, bariton saksofon, II. kat. 95,00 bodova, 1/2 
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

klavir četveroručno – Tea Grizelj i Mirta Šojat, II. kategorija, 94,25 bodova, 1/3 
nastavnica: Sanja Bradić Glodić, prof.

duo harfe – Ellen Široka i Petra Barišić; I. kat. 90,20 bodova, 1/5
nastavnica: Tajana Vukelić Peić prof.

tockice750

 

joomla template 1.6