Na 5. međunarodnom natjecanju puhača VARAŽDIN WOODWIND & BRASS, održanom od 28. studenog do 8. prosinca 2021. u Varaždinu, učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

I. nagrada

PETAR PAVLIŠ, fagot
99,33 boda, B kategorija,  1/1
Nastup u Finalu natjecanja i dobitnik nagrade Seminar u Grožnjanu
nast., Ivana Lovrić, prof. savjetnik

KARLO VINKOVIĆ, trombon
98,33 boda, B kategorija,  1/10
nast., Vladimir Janušić, prof. savjetnik

LUKA BREZOVIĆ, saksofon
97,67 bodova, C kategorija 1/12
nast., mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

BELA CVANCIGER, saksofon
97,67 bodova, D kategorija, 2/12
nast., mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

OLIVIJA BRNIĆ, rog
95,50 bodova, B kategorija, 2/11
nast., Antonio Škiljan, mag. muz.


II. nagrada

LOVRO KOPAČ, saksofon
93,67 bodova, E kategorija, 10/11
nast., mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

LEON REBA, saksofon
93,33 boda, D kategorija, 11/12
nast., mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

GUSTAV MEŠTROVIĆ, eufonij
93,00 boda, C kategorija,  4/4
nast., Vladimir Janušić, prof. savjetnik

PETAR SKENDER, trombon
92,67 bodova, C kategorija, 6/6
nast., Vladimir Janušić, prof. savjetnik

OREN MARJANOVIĆ, truba
92,33 boda, A kategorija, 8/16
nast., Živko Kocev, prof. savjetnik

MATKO ŠKORIĆ, truba
II. nagrada, 92,17 bodova, B kategorija, 8/16
nast., Živko Kocev, prof. savjetnik

MISLAV KRPAN, rog
II. nagrada, 92,00 boda, B kategorija,  6/11
nast., Antonio Škiljan, mag. muz.


BARTOL KUNJKO, rog
91,83 boda, D kategorija,  1/6
nast., Antonio Škiljan, mag. muz.

BARTUL BURCAR, trombon
90,00 bodova, D kategorija,  4/8
nast., Vladimir Janušić, prof. savjetnik

III. nagrada

MARTIN ŠKORIĆ, truba
88,33, A kategorija, 14/16
nast., Živko Kocev, prof. savjetnik

PRIZNANJE

LEON RILOVIĆ, rog
84,00 boda, C kategorija,  8/8
nast., Antonio Škiljan, mag. muz.


Pratnja na klaviru:
Vlatka Peko Fureš, mag. muz.
Lucija Bašić, mag. muz.

tockice750

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na  59. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi –  Državnom, održanom u Jastrebarskom 2. i 3. prosinca 2021.

I. nagrada

Kvarteti – Sofija Miladinov, Lucija Šimanović Mišćević, Luka Glavendekić i Nikola Mandić, udaraljke, II. kategorija, 99,00 bodova, 1/3
Nastavnik: Josip Konfic, prof. mentor

Kvarteti –  Bela Cvanciger, Luka Brezović, Leon Reba i Lovro Kopač, saksofoni,  II. kategorija, 98,88 bodova, 2/3
Nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

Glasovirska dua – Ana Kordić i Sara Vlastelica, I. kategorija, 98,54 bodova, 1/3
nastavnica: Ivana Goreta, prof.

II. nagrada

Dua – Gabriela Kalle, violina i Tonka Philips, viola, II. kategorija, 97,85 bodova, 4/11
nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik


Glasovirska dua – Bruno Liberati Pršo i Frane Sladoljev, I. kategorija 96,08 boda, 2/3
nastavnica: Zrinka Henč, prof.

tockice750

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na  59. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi –  Županijskom, održanom u Jastrebarskom 6. i 7. studenoga 2021.

I. nagrada
Glasovirska dua – Ana Kordić i Sara Vlastelica, I. kategorija, 98,00 bodova, 1/2
nastavnica: Ivana Goreta, prof.

Dua – Gabriela Kalle, violina i Tonka Philips, viola, II. kategorija, 96,67 bodova, 1/8  
nastavnik: Nenad Merle, prof. savjetnik

Kvarteti –  Bela Cvanciger, Luka Brezović, Leon Reba i Lovro Kopač, saksofoni,  II. kategorija, 95,67 bodova, 1/4
Nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. savjetnik

Kvarteti – Sofija Miladinov, Lucija Šimanović Mišćević, Luka Glavendekić i Nikola Mandić, udaraljke, II. kategorija, 94,67 bodova, 2/4
Nastavnik: Josip Konfic, prof. mentor

Glasovirska dua – Bruno Liberati Pršo i Frane Sladoljev, I. kategorija 93,00 boda, 2/2
nastavnica: Zrinka Henč, prof.

II. nagrada
Glasovirska dua – Sara Matoković i Franka Prahin, II. kategorija 87,67 bodova, 3/3
nastavnica: Renée Bulić, prof. mentor

joomla template 1.6