KONCERTI POVODOM DANA ŠKOLE ŠK. G. 2020./2021.


1. KONCERT - utorak, 9. ožujka 2021. u 16:30 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

2. KONCERT - utorak, 9. ožujka 2021. u 20:00 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

3. KONCERT - srijeda, 10. ožujka 2021. u 16:30 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

4. KONCERT - srijeda, 10. ožujka 2021. u 20:00 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

5. KONCERT - petak, 12. ožujka 2021. u 16:30 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

6. KONCERT - petak, 12. ožujka 2021. u 20:00 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA

     ➤➤  Program

..........................................................................................

7. KONCERT -nedjelja, 14. ožujka 2021. u 20:00 sati

     ➤➤  SNIMKA KONCERTA     

    ➤➤  Program

joomla template 1.6